واکاوی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در استان کرمانشاه با رویکرد کیفی نظریه بنیانی

نویسندگان : فاطمه یاری قلعه1 نادر نادری2 سهراب دل انگیزان3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گردشگری سلامت
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : فاطمه یاری قلعه
کد IOI مقاله : XDGA-FEGDC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FEGDC

گردشگری مجازی تحولی نوین در توسعه پایدار روستایی

نویسندگان : پگاه مرید سادات1 شکوفه معمل وند2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گردشگری و توسعه پایدار
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : پگاه مریدسادات
کد IOI مقاله : XDGA-FFBDH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FFBDH

تعیین الزامات رضایت مندی گردشگران با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی: پارک جنگلی خرما)

نویسندگان : معصومه نوروزی نژاد1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گردشگری شهری و روستایی
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : معصومه نوروزی نژاد
کد IOI مقاله : XDGA-FFCEH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FFCEH

اثرات توسعه گردشگری خانه های دوم بر سکونتگاه های روستایی از نگاه ساکنان دائمی (مطالعه موردی: دهستان لیسار شهرستان تالش)

نویسندگان : محسن حسنی طالش1 معصومه نوروزی نژاد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گردشگری شهری و روستایی
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : محسن حسنی طالش
کد IOI مقاله : XDGA-FFCKK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FFCKK

بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت¬های کارآفرینانه در حوزه گردشگری شهری استان کرمانشاه

نویسندگان : فاظمه یاری قلعه1 بیژن رضایی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گردشگری شهری و روستایی
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : فاطمه یاری قلعه
کد IOI مقاله : XDGA-FFEAA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FFEAA

الگوی سامان دهی فضایی سکونتگاه های گردشگری روستایی شهرستان تالش

نویسندگان : محسن حسنی طالش1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گردشگری شهری و روستایی
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : محسن حسنی طالش
کد IOI مقاله : XDGA-FFEFA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FFEFA

ارزیابی  و تحلیل  توان ژئوتوریستی استان اردبیل (مطالعه موردی: شهرهای نیر، نمین، سرعین)

نویسندگان : فریبا اسفندیاری درآباد1 بهروز نظافت تکله2 امیرحسام پاسبان3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گردشگری شهری و روستایی
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : بهروز نظافت تکله
کد IOI مقاله : XDGA-FFFKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FFFKG

بررسی توان ژئوتوریستی شهرستان سرعین (مطالعه موردی: روستاهای اسبمرز، بیله درق، گلدشت کلخوران)

نویسندگان : صیاد اصغری سراسکانرود1 بهروز نظافت تکله2 امیرحسام پاسبان3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گردشگری شهری و روستایی
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : امیرحسام پاسبان
کد IOI مقاله : XDGA-FFFKH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FFFKH

بررسی توان ژئوتوریستی شهرستان سرعین (مطالعه موردی: روستاهای آلوارس، کنزق، آتشگاه)

نویسندگان : صیاد اصغری سراسکانرود1 بهروز نظافت تکله2 امیرحسام پاسبان3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گردشگری شهری و روستایی
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : امیرحسام پاسبان
کد IOI مقاله : XDGA-FFGCA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FFGCA

چالش‌های گردشگران در رویارویی با معماری‌های نوین در بافت تاریخی بازار تبریز

نویسندگان : مهناز پیروی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فناوریهای نوین و گردشگری
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : مهناز پیروی
کد IOI مقاله : XDGA-FFGGK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FFGGK

نقش چشمه‌های آبگرم در گردشگری سلامت با تأکید بر کشور ایران

نویسندگان : پگاه مرید سادات1 عطیه بختیاری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گردشگری سلامت
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : پگاه مریدسادات
کد IOI مقاله : XDGA-FFGHF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FFGHF

تأثیر هوش رقابتی و قدرت تشخیص فرصت بر خلق فرصت های کارآفرینانه در میان استارت آپ های گردشگری استان اردبیل

نویسندگان : مسعود ناصری لنگه بیز1 محمد نوروزی حسن باروق2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت گردشگری
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : مسعود ناصری لنگه بیز
کد IOI مقاله : XDGA-FFHAH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FFHAH

بررسی تأثیر هوشمندی و توانمندی فناورانه بر تجاری¬سازی فناوری در شرکت¬های نوپای گردشگری استان اردبیل

نویسندگان : محمد نوروزی حسن باروق1 مسعود ناصری لنگه بیز2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت گردشگری
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : محمد نوروزی حسن باروق
کد IOI مقاله : XDGA-FFHAK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FFHAK

تحلیل عناصر هویت¬ساز در خانه¬های دوره قاجار شهر کرمانشاه به¬مثابه جاذبه¬های گردشگرپذیر (نمونه¬های موردمطالعه: خانه فیض مهدوی و خانه خواجه باروخ)

نویسندگان : بهاره جهانی1 محمدرضا حقی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گردشگری فرهنگی
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : بهاره جهانی
کد IOI مقاله : XDGA-FFKAA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FFKAA

مکان‌یابی پیست اسکی قسمتی از دامنه‌های کوهستان سهند با استفاده از مدل تحلیل چند معیاره (ANP)

نویسندگان : الهام ملانوری1 شیوا صفری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اکوتوریسم
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : الهام ملانوری
کد IOI مقاله : XDGA-FGAAB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-FGAAB

صفحه 1 از 12