درباره شبکه علمی


شبکه علمی ایران، پایگاهی است برای آرشیو مقالات، کنفرانس ها و همایش ها و رزومه پژهشگران ایران.این پایگاه با هدف دسته بندی و تجمیع مقالات و پژوهشگران در یک پایگاه مرکزی و دسترسی آسان سایر علاقه مندان به اطلاعات راه اندازی شده است. در این پایگاه مقالات و پژوهش های پژوهشگران در درسته بندی های مشخص طبقه بندی شده است همچنین سایر مقالات یک پژوهشگر نیز در این پایگاه آرشیو می شود.بنابراین می توانید مرجع ارزشیابی و طبقه بندی رزومه اشخاص علمی ایران قرار گیرد.
در این پایگاه مراجعه کننده می تواند مقالات پر بازدید، لیست همایش های ثبت شده، جستجوی مقالات پژوهشگران، جستجوی کلیدواژه ها عنوان و... دسترسی یابد. تمامی مقالات ثبت شده در این شبکه دارای صفحه یکتا و گواهی نمایه مقاله در این پایگاه می باشد.همچنین هر مقاله دارای کد یکتای نمایه می باشد.

تعداد مقالات

102,157

تعداد کاربر واقعی

139,024

تعداد کنفرانس

993