اقامتگاه‌های بوم‌گردی: از مسئولیت اجتماعی مورد انتظار تا برداشت از عملکرد

زبان مقاله : فارسی
محور مقاله :
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : مهناز دوستی ایرانی
کد IOI مقاله : XDGA-GBEKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-GBEKG

توجه
* برای ثبت سفارش گواهینامه پرکردن تمامی فیلد ها اجباری می باشد.لطفا قبل از پرداخت مشخصات گواهی را چک نمایید.
* گواهی پس از پرداخت قابل دانلود خواهد بود.
* لوح و گواهینامه چاپی 7 روز کاری پس از سفارش ارسال خواهد شد.

گواهی دیجیتال(دانلودی)


250 هزار تومان

گواهی چاپی


600 هزار تومان

لوح نمایه مقاله


1 میلیون و960 هزار تومان