نگاهی جامع به اخلاق ونقش آن درمسئولیت اجتماعی مدیران

نویسندگان : لیلی حقیقی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق و مبانی آن
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : لیلی حقیقی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZHKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZHKE

Sustainability considerations in management of petrochemical industries: with regards to cleaner production and corporate social responsibility concepts

نویسندگان : Amir Aryanasl1 Jamal Ghodousi2 Reza Arjmandi3 Nabiollah Mansouri4
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmhconf.com
ارسال کننده : امیر آرین اصل
کد IOI مقاله : XYZH-ZAEHD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZH-ZAEHD

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با ماندگاری مدیران مجتمع مس شهربابک

نویسندگان : رضا شمس الدینی لری1 سنجر سلاجقه2 حسین شریعت3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مـــدیـــریــــت و مهندسی صنایع
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmi.com
ارسال کننده : رضا شمس الدینی لری
کد IOI مقاله : XYZK-ZAHEK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZK-ZAHEK

The relationship between emotional intelligence and social responsibility accounting managers of industrial enterprises in Khuzestan province

نویسندگان : Seyed Habib Mousavi Rashedi1 abbas jalali2 Lilly Heydari3 Seyed Yousef Mousavi Rashedi4
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مـــدیـــریــــت و مهندسی صنایع
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmi.com
ارسال کننده : سید حبیب موسوی راشدی
کد IOI مقاله : XYZK-ZBZAK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZK-ZBZAK

The Effect of Corporate Social Responsibility on Performance and Environment Benefits of Organizations: Managerial Commitment as Moderator

نویسندگان : shabnam molaei alishah1 hamidreza khodabakhsh2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت استراتژیک
محل انتشار : سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 3meaconf.com
ارسال کننده : شبنم ملایی علیشاه
کد IOI مقاله : XYAC-ZCBEG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAC-ZCBEG

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان : علی مقصودلو1 دکتر منصور گرکز2 علیرضا حسن ملکی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مباحث نوین در حسابداری
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 1meaconf.com
ارسال کننده : علی مقصودلو
کد IOI مقاله : XYBZ-ZGHBZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBZ-ZGHBZ

مسئوليت اجتماعی مديران سازمان های خدماتی

نویسندگان : امید جلیلی قاسم آقا1 علیرضا فرجی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 1meaconf.com
ارسال کننده : امید جلیلی قاسم آقا
کد IOI مقاله : XYBZ-ZHAHC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBZ-ZHAHC

بررسی اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی معلمان بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بجنورد

نویسندگان : زینب اسلامی1 زهرا میرزایی2 شوکت علیدادیانی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 3mrhconf.com
ارسال کننده : زینب اسلامی
کد IOI مقاله : XYBA-ZHCAG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBA-ZHCAG

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر اعتماد سازمانی، رضایت شغلی و مشتری گرایی (مورد مطالعه: بیمارستان‌‌های خصوصی شهر اهواز)

نویسندگان : آرزو جعفری ده دزی1 فاطمه مهربانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2meaconf.com
ارسال کننده : آرزو جعفری ده دزی
کد IOI مقاله : XYBC-ZKZDE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBC-ZKZDE

نقش تربیتی پیام های امر به معروف و نهی از منکر در آموزش و پرورش

نویسندگان : فرزانه سعیدی1 نجمه خسروی2 جواهر خسروی3 مرضیه مصیبی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2meaconf.com
ارسال کننده : فرزانه سعیدی
کد IOI مقاله : XYBC-ZKZEB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBC-ZKZEB

بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح افشا مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان : مصطفی امیرحسنی1 حمید احمد زاده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2meaconf.com
ارسال کننده : مصطفی امیرحسنی
کد IOI مقاله : XYBC-ZKBCG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBC-ZKBCG

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان : مجید حسن علافی1 خسرو فغانی2 فرهاد حسن علافی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : رویکردهای بین المللی و ویژه - حسابداری
محل انتشار : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 5meaconf.com
ارسال کننده : مجید حسن علافی
کد IOI مقاله : XYBE-ZKGBH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBE-ZKGBH

Structural Equation Model of Sustainability Accounting Effect on Survival of the Company (Case Study: IranKhodro Company)

نویسندگان : Armaghan Nasertorabi1 Ali Esmaeilzade2 Farrokh Tellohosseini3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : iceasconf.com
ارسال کننده : ارمغان ناصر ترابي
کد IOI مقاله : XYCZ-AAKGK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCZ-AAKGK

بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح افشا مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان : مصطفی امیرحسنی1 حمید احمد زاده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
آدرس وب سایت کنفرانس : icesconf.com
ارسال کننده : مصطفی امیرحسنی
کد IOI مقاله : XYCC-ACBDD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCC-ACBDD

مسئولیت اجتماعی محیطی شرکت و مسائل زیست محیطی

نویسندگان : مهدی رضایی1 سمیه احمدی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت و توسعه
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : icmba.ir
ارسال کننده : سمیه احمدی
کد IOI مقاله : XYCF-ADHZB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCF-ADHZB

صفحه 1 از 19