ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی شعبه یک ساری براساس مدل تحلیل شکاف

نویسندگان : سیده نرجس حسینی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 1meaconf.com
ارسال کننده : سیده نرجس حسینی ذکریاکلایی
کد IOI مقاله : XYBZ-ZGFBH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBZ-ZGFBH

ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات براساس مدل سروكوال در اداره برق شهرستان نطنز

نویسندگان : علي اكبر عسگري رونقي1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 1meaconf.com
ارسال کننده : علي اكبر عسگري رونقي
کد IOI مقاله : XYBZ-ZGGKZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBZ-ZGGKZ

ارزیابی و توسعه راهبردی مدل کسب و کار (مطالعه موردی: موسسه آموزشی)

نویسندگان : محسن احمدوند1 علی محمد احمدوند2 فاطمه خراسان‌چی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت استراتژیک
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 1meaconf.com
ارسال کننده : محسن احمدوند
کد IOI مقاله : XYBZ-ZHACE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBZ-ZHACE

تحلیل شکاف استراتژیک ابعاد مدیریت دانش

نویسندگان : مریم حیدری کیا1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت عمومی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
آدرس وب سایت کنفرانس : icme.ir
ارسال کننده : مریم حیدری کیا
کد IOI مقاله : XYCG-AEBZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCG-AEBZA

بررسی روش های مختلف ناب سازی پروژه های ساخت و ساز

نویسندگان : علی فغفوری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 4icsau.ir
ارسال کننده : علی فغفوری
کد IOI مقاله : XYEA-AKEED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYEA-AKEED

ضرورت ارتقاء منشور اخلاقی در دانشگاه ها

نویسندگان : سید مهدی الوانی1 غلامرضا معمار زاده2 زهرا رجائی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : همایش مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
آدرس وب سایت کنفرانس : ieconf.ir
ارسال کننده : زهرا رجائی
کد IOI مقاله : XYGH-BDHBK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYGH-BDHBK

بهبود کیفیت خدمات آموزشی با رویکرد تلفیقی تحلیل شکاف و مدل کانو و مدل گسترش عملکرد کیفیت(موردمطالعه: یک نیروگاه PWR(نیروگاه آب تحت‌فشار))

نویسندگان : مجتبی الهی1 بهاره یاسی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت کیفیت
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و مهندسی صنایع
آدرس وب سایت کنفرانس : mieconf.com
ارسال کننده : مجتبی الهی
کد IOI مقاله : XAKK-CGCCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XAKK-CGCCD

ارزیابی تعالی آموزش عالی در دانشگاه¬ها با روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه گروهی (موردبررسی: دانشکده¬های پردیس فارابی دانشگاه تهران)

نویسندگان : نیلوفر رضائیان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت صنعتی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و مهندسی صنایع
آدرس وب سایت کنفرانس : mieconf.com
ارسال کننده : نیلوفر رضائیان
کد IOI مقاله : XAKK-CGEBF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XAKK-CGEBF

بهبود‌کيفيت خدمات بانکی با رویکرد‌تلفیقی مدل تحلیل شکاف، کانو و گسترش عملکرد کیفیت (مطالعه موردی: شعبه‌های بانک تجارت شهرستان بوشهر)

نویسندگان : مجتبی الهی1 بهاره یاسی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی صنایع
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه مارمارا ترکیه
آدرس وب سایت کنفرانس : 3carse.com
ارسال کننده : مجتبی الهی
کد IOI مقاله : XBCF-DAFHG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBCF-DAFHG

بررسی کیفیت خدمات خرده فروشی و رابطه آن با بازاریابی اینترنتی

نویسندگان : حامد ساریخانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : بازاریابی و مدیریت فروش در کسب و کار
محل انتشار : دومین کنفرانس مدیریت کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : ncbm.ir
ارسال کننده : علی قشقایی
کد IOI مقاله : XYHG-DFZCK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYHG-DFZCK

سنجش و بررسی میزان رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات و زیرساخت های شهری ( مطالعه ی موردی:شهر سی سخت)

نویسندگان : محمد مرادیان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
آدرس وب سایت کنفرانس : mae2019.ir
ارسال کننده : فاطمه زینتی
کد IOI مقاله : XBEC-EAFCA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBEC-EAFCA

الگوی توسعه شهر بر اساس تحلیل گونه ریخت شناسانه شهری (مورد پژوهی: کرمان)

نویسندگان : ایلناز ایرانمنش1 محمود رضایی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : caumconf.com
ارسال کننده : ایلناز ایرانمنش
کد IOI مقاله : XCZH-EDEKC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZH-EDEKC

مطالعه موردی: بازمهندسی فرایندهای کسب و کار با استاندارد BPMN برای یک شرکت کاریابی و مشاوره منابع انسانی

نویسندگان : سیده سمانه سیدی1 ابوالفضل درودی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
آدرس وب سایت کنفرانس : mieconf.ir
ارسال کننده : سیده سمانه سیدی
کد IOI مقاله : XCCZ-FEZBA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCCZ-FEZBA

کیفیت سنجی برنامه شاد از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان فومن

نویسندگان : امیرحسین خوشبین گشتی1 دکترمهدی معینی کیا2 دکتر تقی اکبری3 دکتر علی خالق خواه4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ناوری و مدرسه آینده
محل انتشار : دومین همایش ملی مدرسه آینده
آدرس وب سایت کنفرانس : fschuma2.ir
ارسال کننده : امیرحسین خوشبین گشتی
کد IOI مقاله : XDEC-FKFFC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDEC-FKFFC

اقامتگاه‌های بوم‌گردی: از مسئولیت اجتماعی مورد انتظار تا برداشت از عملکرد

نویسندگان : مهناز دوستی ایرانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گردشگری و توسعه پایدار
محل انتشار : tourism2021.ir
آدرس وب سایت کنفرانس : tourism2021.ir
ارسال کننده : مهناز دوستی ایرانی
کد IOI مقاله : XDGA-GBEKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDGA-GBEKG

صفحه 1 از 2