بررسی رابطه انتظارات مردم با رضایتمندی از خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی شهر سنندج 1394

نویسندگان : ستاره الماسی1 حیدرعلی عابدی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : ستاره الماسی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEHH

بررسی میزان تاثیرگذاری رضایتمندی از خدمات بر انتظارات مردم از اورژانس پیش‌بیمارستانی شهر سنندج

نویسندگان : ستاره الماسی1 حیدرعلی عابدی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : ستاره الماسی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEHK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEHK

بهزیستی روانی - اجتماعی-ارتقاءکیفیت زندگی امروزی

نویسندگان : محمود شهیدی1 مریم آیانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : محمود شهيدي
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFAK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFAK

آرام زیستی،سالم زیستی

نویسندگان : محمود شهیدی1 مریم آیانی2 سمیرا بابائی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : محمود شهيدي
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFBB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFBB

ذهن و سرطان: اثربخشی مداخلات روانی/آموزشی در بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران سرطانی20 تا 40 ساله

نویسندگان : خلیل رحیمی1 فاطمه مهر جو2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : خلیل رحیمی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFEB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFEB

رابطه رضایت جنسی و کیفیت زندگی با رضایت زناشویی در زنان تحصیلکرده شاغل

نویسندگان : شيواهاديانفر1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : شيوا هاديانفر
کد IOI مقاله : XYZE-ZZGDZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZGDZ

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار در ارزش دوره عمر مشتری(CLV) جهت رتبه بندی مشتریان با رويکرد ترکیبی DEMATEL و ANP فازی (مطالعه موردی: بانک كشاورزی استان البرز)

نویسندگان : عذرا غفاری1 پروانه گلرد2 محمود مدیری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icesconf.com
ارسال کننده : عذرا غفاری
کد IOI مقاله : XYZG-ZACZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZG-ZACZK

تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) مولفه های رضایت مندی مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: بانک پارسیان)

نویسندگان : کیمیاسادات کریمیان1 محمود مدیری2 ناصر آزاد3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icesconf.com
ارسال کننده : کیمیا سادات کریمیان
کد IOI مقاله : XYZG-ZADBF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZG-ZADBF

نقش میانجی تبادل رهبر عضو دررابطه بین رهبری اخلاقی با رهبری اثربخش

نویسندگان : زیبا محمدزاده1 محمد صنوبری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmhconf.com
ارسال کننده : زیبا محمدزاده
کد IOI مقاله : XYZH-ZAEAA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZH-ZAEAA

بررسی عوامل مؤثر در انتخاب نوع بیمارستان توسط بیماران در بین مراجعین بیمارستانهای استان اردبیل

نویسندگان : علی رضاپور1 رویا بخشایش2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmhconf.com
ارسال کننده : علی رضاپور
کد IOI مقاله : XYZH-ZAEBD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZH-ZAEBD

آموزش کارآفرینی در دانشگاه گامی به سوی توسعه

نویسندگان : زیاد باده یان1 فاطمه روزگاری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmhconf.com
ارسال کننده : فاطمه روزگاری
کد IOI مقاله : XYZH-ZAFCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZH-ZAFCD

توسعه اقتصادی مبتنی بر سرمایه فکری با استفاده از مدیریت دانش

نویسندگان : مهناز ربیعی1 فاطمه بیگم جانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmhconf.com
ارسال کننده : فاطمه بیگم جانی
کد IOI مقاله : XYZH-ZAGEZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZH-ZAGEZ

بررسی و تحلیل رابطه مدیریت زنجیره تامین(SCM) با مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

نویسندگان : محمد رضا کریمی1 نازیلا اندرزا2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مـــدیـــریــــت و مهندسی صنایع
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmi.com
ارسال کننده : محمدرضا کریمی
کد IOI مقاله : XYZK-ZAHFG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZK-ZAHFG

Confidence and Acquiescence, Two Phases for Successful E-Commerce

نویسندگان : Maryam Sadr1 Somaye Ahmadzade2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مـــدیـــریــــت و مهندسی صنایع
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmi.com
ارسال کننده : مریم صدر
کد IOI مقاله : XYZK-ZAHGF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZK-ZAHGF

بررسی شاخص های ارزیابی رضایتمندی در شرکت های مهندسی پروژه محور توسط مشتریان خارجی (کارفرمایان) بر اساس مدل تئوری سیستم های خاکستری- مورد مطالعاتی: شرکت مهندسی مبینا

نویسندگان : مبین بهرازفر1 حمیدرضا ضیائی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مـــدیـــریــــت و مهندسی صنایع
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmi.com
ارسال کننده : مبین بهرازفر
کد IOI مقاله : XYZK-ZAHGH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZK-ZAHGH

صفحه 1 از 47